19 Haziran 2009 Cuma

MUSKA

03.23.2008Yaş henüz on sekiz, ne cahilmişiz
Bir halt edip bilmeden, evlenmişiz

Vakit çok erken, kem girdi araya
Toplandı kaynana gittik hocaya

Sıraya girmişler dertli beşerler
Doktor görmemiş, garip biçareler


Nöroloji, üroloji, ortopedi
Hepsinden çakıyor hoca efendi

Sıra gelince bizim kaynanaya
Göz etti hoca ’’gelme sen odaya’’

Oturmuş hoca’nın iki torunu
Tişörtler tifani, mavi ciins donu

Bekledim bir zaman ,’’ne iştir’’dedim
Sıkılıp delikten göz iliştirdim

Hoca diyor’’bu evlilik bitecek’’
Fırsat bulsa kaynanaya binecek

’’Ne yapmış bu sizin oğlan vay densiz
Girmiş hatun koynuna besmelesiz’’

’’Cin çarpmış dinsizi derman vereyim
Ağzı, burnu yamulur söyleyeyim’’

Görüp şu cin’i öpsem gözlerinden
Ne güzel yapmış çarpıvermiş hemen

Üfledi, püfledi, dua savurdu
’’Yazdıklarımı acil yap’’buyurdu

Doğuyu, batıyı, güney, kuzeyi
Mezarlıktan gir, geç virane evi

Suya, sabuna, aş pişen kabına
Bir taşım kaynat al içir oğlana

Kıvranıyor hoca, beni bastı har
Anladım ki para istiyor davar

Hoca’yla biz oturduk pazarlığa
"Olsa dükkan sizin, buyrun haftaya"

Meme banktan mark çıkardı kaynana
Verdi ah edip, içi yana yana

Şirinlik muskasıymış bu reçete
Olsa fayda, gideriz kıyamete.